Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
archwiowy.jpg

Facebook Like Box

- strona w aktualizacji -

  logo znak UE eco organic

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej to połączenie dwóch symboli: flagi europejskiej oraz liścia, który symbolizuje naturę i ideę zrównoważonego rozwoju. Logo produkcji ekologicznej UE ułatwia konsumentom rozpoznanie produktów ekologicznych i pomaga rolnikom we wprowadzaniu ich do obrotu w całej UE. Powyższe logo daje konsumentom pewność co do pochodzenia i jakości ekologicznej kupowanej żywności i napojów, a jego obecność na produkcie oznacza, że produkt ten jest zgodny z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej, tzn. jest produktem ekologicznym. Logo produkcji ekologicznej UE można używać wyłącznie w przypadku produktów, które uzyskały certyfikat produkcji ekologicznej wydawany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

...

  CH N P

 Chroniona Nazwa Pochodzenia (ang. – Protected Designation of Origin – PDO) oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego: pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju,
– którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodzeniu geograficznemu,
– którego produkcja lub przetwarzanie lub przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym.

...

  CH O G

 Chronione Oznaczenie Geograficzne (ang. – Protected Geographical Indications – PGI) oznacza nazwę regionu albo konkretnego miejsca albo w wyjątkowych przypadkach nazwę kraju używaną do opisu produktu rolnego lub środka spożywczego pochodzącego z regionu, konkretnego miejsca albo kraju. Produkt posiada szczególną jakość, reputację lub inne cechy przypisywane jego pochodzeniu geograficznemu. Produkcja lub przetwórstwo lub przygotowanie produktu odbywa się na ściśle określonym obszarze geograficznym. „Środowisko geograficzne” jest rozumiane poprzez środowisko naturalne i czynniki ludzkie, m.in. klimat, woda, jakość gleby lub lokalne know-how.

...

   G T S

  Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (ang. Traditional Speda/ity Guaranteed – TSG) oznacza tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy. Produkt spełnia następujące warunki:
– jego nazwa musi być sama w sobie specyficzna (np. Mozzarella) lub też wyrażać specyficzny charakter produktu rolnegol ub środka spożywczego (np. belgijskie piwo Lambic, produkowane przy udziale drożdży Lambicus);
– produkt musi posiadać specyficzny charakter, tj. cechę lub zespół cech odróżniających go od innych produktów tej samej kategorii. Różnica ta nie może opierać się tylko na jakościowym lub ilościowym składzie produktu, ani na sposobie produkcji, ustalonym w prawodawstwie krajowym lub wspólnotowym;
– produkt posiada tradycyjny charakter, który może być wyrażony za pomocą:tradycyjnych surowców, tradycyjnego składu, tradycyjnego sposobu wytwarzania.

  jakaś tradycja

 Jakość Tradycja jest systemem, w którym do produkcji używa się naturalnych surowców, których pochodzenie jestidentyfikowane oraz które nie zawiera GMO. Naturalny surowiec to taki, który pochodziz gospodarstwa ekologicznego lub charakteryzuje się Dobrą Praktyką Rolniczą i Dobrą Praktyką Hodowlaną z wyłączeniem GMO. W systemie tym biorą udział wyłącznie produkty cechujące się tradycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania, a ich jakość wynikaz ich tradycyjnego charakteru lub go wyraża. Poza tym wyróżniają się one wyjątkową jakością lub reputacją, która odróżnia je od pozostałych produktów należących do tej samej kategorii.
Za produkt tradycyjny uważa się taki, który cechuje się co najmniej 50-letnią historią wytwarzania.

...

  poznaj dobrą żywność

 Oznaczenie znakiem jakości PDŻ – POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ jest informacją, która ma pomagać konsumentowi w wyborze odpowiednich dla niego produktów. Jednocześnie jest realizowany cel wspólnotowej polityki w zakresie żywności, polegający na poszerzaniu obszaru wysokiej jakości i różnorodności żywności na Wspólnym Rynku.

...

  produkt polski  Kupowanie żywności ze znakiem PRODUKT POLSKI służy polskiemu rolnictwu
i polskiej gospodarce. Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI – Twój wybór ma ogromne znaczenie ! Kupując produkty krajowego pochodzenia wspierasz przedsiębiorców, rolników i firmy działające na terenie Polski – dajesz wyraz nowoczesnego patriotyzmu.
 

   

 

  ULOTKA"LOGA SYSTEMÓW JAKOSCI " WYKORZYSTYWANE PRZY PROMOCJI ZBOŻ I JEGO PRZETWORÓW >>>
 

  ...

  Wieprzowiny PQS 1  System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) został opracowany w 2009 r. przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” oraz Związek „Polskie Mięso”.

Wśród najważniejszych założeń systemu PQS znajdują się:
- precyzyjnie określone normy hodowli i produkcji,
- kilkuetapowe kontrole jakości,
- pełna identyfikowalność źródła pochodzenia produktu,
- zachowanie zasad zdrowia ludzi oraz dobrostanu zwierząt i roślin,
- poszanowanie środowiska naturalnego.

Efektem wykorzystania w procesie produkcji wieprzowiny PQS klasycznych metod pracy hodowlanej oraz szczegółowo określonych wymogów żywieniowych jest mięso o niskiej zawartości tłuszczu, którego przetwarzanie nie wymaga stosowania sztucznych dodatków czy barwników. Produkty opatrzone certyfikatem PQS charakteryzują się powtarzalną wysoką jakością, weryfikowaną podczas regularnych, dwuetapowych kontroli.

Więcej informacji o systemie PQS na stronie: www.wieprzowinapqs.pl
  QAFP  

  

System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) opracowany został przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Program ten ma charakter multi produktowy, obejmuje mięso wieprzowe, drobiowe oraz wędliny drobiowe i wieprzowo-wołowe.

Więcej informacji o systemie QAFP można znaleźć na stronie: www.qafp.pl

  QMP  System Quality Meat Program (QMP) opracowany został przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego i uznany za krajowy system jakości żywności decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r.

System QMP obejmuje swoimi standardami p raktycznie cały proces produkcji wołowiny, a w szczególności wzmacnia zaufanie pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw. Zaufanie oparte o wysoką jakość produkcji oraz produktów końcowych jest kluczowe, aby sprostować zmieniającym się wymaganiom rynku.

W ramach systemu certyfikowane są poszczególne obszary łańcucha dostaw wołowiny, począwszy od produkcji żywca wołowego, poprzez produkcję i dostawców pasz, transport a na przetwórcach kończąc.

Więcej informacji o systemie QMP można znaleźć na stronie: www.qmpsystem.eu
    
  SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI, ULOTKA PDF >>>

Nasi członkowie

BIOCERT

Polskie Towarzystwo Rybackie

BOŚ

ekogazeta_eu

Copyright © 2024 Copyright Polska Ekologia Rights Reserved.